Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lv_0_20211112112404.flv DF56A712CF3141DA80F70EF09DEB6F73.jpeg FF6F1482793A4824A1461269CCD7DB5B.jpeg 4109873E4DEA420C9AD131A157E54FB2.png 8318BBB6B9F148BDAE5F03B9DACE302D.png 000C173FA0A84E72A792F97CD36A9AED.png CD_2.jpg CD.jpg CD.jpg CD.jpg Anh_CD.jpg EE5384739BCD4978BB2C2C0592EB6687.jpeg 36F577F5999D4890BD47390569A36C80.jpeg C64B527F5BD84E2C904522C0C31306FC.jpeg 54644281610448DD9BEAD24D11446B3D.jpeg E337B6E0A50D4455BB2CC60035A74A7D.jpeg 6394A2F202D24718869F7782399EB741.jpeg B6DD37088CAD42B983EAB2A28E435BB2.jpeg 5EF2B7559DCB440388B8EDD69C57B32B.png C7A8BF39B8094D8B9FE17B3AC006A8A1.png

  Thành viên trực tuyến

  15 khách và 0 thành viên

  Danh mục các thủ tục hành chính cấp huyện

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: UBND huyện Thanh Oai
  Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
  Ngày gửi: 16h:05' 11-05-2013
  Dung lượng: 392.5 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  ÁP DỤNG THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN
  VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN THANH OAI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND
  ngày 31/10/2011 của Chủ tịch UBND huyện)

  Số
  TT
  Mã số TTHC
  LĨNH VỰC/ THỦ TỤC
  Ghi chú
  
  1
  08
  LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
  
  
  1
  2-08-001
  Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
  
  
  2
  2-08-002
  Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
  
  
  3
  2-08-003
  Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
  
  
  4
  2-08-004
  Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
  
  
  5
  2-08-005
  Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh
  
  
  6
  2-08-006
  Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
  
  
  7
  2-08-007
  Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
  
  
  8
  2-08-008
  Cấp mới/ gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện dinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch.
  Chưa thực hiện
  
  II
  02
  LĨNH VỰC GIÁO DỤC
  
  
  1
  2-02-001
  1. Thủ tục: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  
  
  2
  2-02-002
  Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  
  
  3
  2-02-003
  Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  
  
  4
  2-02-004
  Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  
  
  5
  2-02-005
  Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  
  
  6
  2-02-006
   Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục
  
  
  7
  2-02-007
   Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục
  
  
  8
  2-02-008
  Giải thể trường tiểu học tư thục
  
  
  9
  2-02-009
   Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục
  
  
  10
  2-02-010
   Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
  
  
  11
  2-02-011
  Thành lập trường THCS dân lập, tư thục
  
  
  12
  2-02-012
  Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục
  
  
  13
  2-02-013
   Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục
  
  
  14
  2-02-014
   Giải thể trường THCS dân lập, tư thục
  
  
  15
  2-02-015
   Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
  
  
  16
  2-02-016
   Giải thể trung tâm học tập cộng đồng
  
  
  17
  2-02-017
   Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng
  
  
  III
  17
   LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
  
  
  1
  2-17-001
  Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư
  
  
  2
  2-17-002
  Thẩm định, trình phê duyệt ( hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
  
  
  3
  2-17-003
  Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT
  
  
  4
  2-17-004
  Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT
  
  
  5
  2-17-005
  Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng)
  Chưa thực hiện
  
  6
  2-17-006
  Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng)
  
  
  7
  2-17-007
  Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ
   
  Gửi ý kiến