Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lv_0_20211112112404.flv DF56A712CF3141DA80F70EF09DEB6F73.jpeg FF6F1482793A4824A1461269CCD7DB5B.jpeg 4109873E4DEA420C9AD131A157E54FB2.png 8318BBB6B9F148BDAE5F03B9DACE302D.png 000C173FA0A84E72A792F97CD36A9AED.png CD_2.jpg CD.jpg CD.jpg CD.jpg Anh_CD.jpg EE5384739BCD4978BB2C2C0592EB6687.jpeg 36F577F5999D4890BD47390569A36C80.jpeg C64B527F5BD84E2C904522C0C31306FC.jpeg 54644281610448DD9BEAD24D11446B3D.jpeg E337B6E0A50D4455BB2CC60035A74A7D.jpeg 6394A2F202D24718869F7782399EB741.jpeg B6DD37088CAD42B983EAB2A28E435BB2.jpeg 5EF2B7559DCB440388B8EDD69C57B32B.png C7A8BF39B8094D8B9FE17B3AC006A8A1.png

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Bảng điểm đánh giá, phân loại thực hiện tiêu chí "An toàn về ANTT"

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thuong Tan Dat
  Ngày gửi: 16h:16' 12-10-2016
  Dung lượng: 81.0 KB
  Số lượt tải: 638
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -------***-------
  Quảng Ngãi, ngày…. tháng 10 năm 2016

  BẢNG ĐIỂM
  ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI THỰC HIỆN TIÊU CHÍ “AN TOÀN VỀ ATTT” NĂM 2016
    
  TT
  TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
  Điểm
  tối đa
  Cơ sở tự
  chấm
  Cấp trên chấm
  

  Tiêu chí 1
  28


  
  01
  Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với những nơi có tổ chức Đảng), Ban giám đốc doanh nghiệp có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự;
  Chấm 05 điểm, không có chấm 0 điểm.
  Các phòng, ban, tổ, đội có kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc doanh nghiệp, Thủ trưởng cơ quan về công tác đảm bảo ANTT.
  Chấm 03 điểm, không có chấm 0 điểm.
  8
  5  3

  
  02
  Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;
  Không có thì không xét, không công nhận đạt chuẩn “ An toàn về ATTT”
  6
   6

  
  03
  Có đủ các nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ;
  Nếu thuế một trong những nội dung trên bị trừ 2 điểm, trừ không quá 08 điểm.
  8
  8 

  
  04
  Có đủ 100% cán bộ, công nhân viên, ký giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.
  Cứ thiếu: Dưới 05% thì trừ đi 02 điểm, từ 05 % đến 10% trừ 04 điểm, trên 10% chấm 0 điểm.
  6
   6

  

  Tiêu chí 2
  22


  
  01
  Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  Không có chấm 0 điểm.
  5
  5 

  
  02
  Có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.
  Không có chấm 0 điểm.
  8
   8

  
  03
  Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp.
  Có mô hình, có sơ kết, hoạt động hiệu quả chấm 09 điểm.
  Có mô hình, có sơ kết nhưng hoạt động thiếu hiệu quả bị trừ 04 điểm.
  Có mô hình nhưng chưa duy trì việc sơ kết trừ 05 điểm.
  Không có mô hình chấm 0 điểm
  9
  9 

  

  Tiêu chí 3
  26


  
  01
  Không để xảy ra: Hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật.
  Có xảy ra một trong các nội dung trên chấm 0 điểm.
  6
  6 

  
  02
  Mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước.
  Có xảy ra một trong các nội dung trên chấm 0 điểm. Chưa đạt chuẩn về ANTT
  7
  7 

  
  03
  Cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng
  Có xảy ra một trong các nội dung trên chấm 0 điểm.
  7
   7

  
  04
  Cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.
  Có xảy ra một trong các nội dung trên chấm 0 điểm.
  6
  6 

  

  Tiêu chí 4
  14


  
  01
  Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách (nếu có) trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên;
  Không đạt chấm 0 điểm.
  8
   8

  
  02
  Không có cá nhân bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
  Bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên chấm 0 điểm.
  6
   6

  

  Tiêu chí 5
  10


  
   01
  Có 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
  Dưới 70%, cứ thiếu 01% trừ 01 điểm và trừ tối đa không quá 10 điểm.
  10
   6

  

  TỔNG CỘNG
  100
   94

  

  CẤP TRÊN THẨM ĐỊNH
  - Điểm
   
  Gửi ý kiến