Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg IMG_1292.JPG IMG_1291.JPG 95D523E980574F23B73DAF3609C20E11.jpeg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg Thiep2011kemloichuctangthaycogiao4.jpg 20151105tuyentapthovengay2011haynhatdanhtangthaycogiao1.jpg Hinhanhnhungbaithohayvaynghiavethayco2.jpg 1.jpg 6.jpg 3.jpg 1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Thanh Huyền
  Ngày gửi: 22h:22' 04-09-2017
  Dung lượng: 17.9 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người

  CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN
  PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỘT TÁC PHẨM THƠ


  Người thực hiện: Đặng Thị Thanh Huyền

  Trường THCS Dân Hòa
  Mây và Sóng
  Ra-bin-đra-nát Ta-go
  Ấn Độ - Quê hương nhà thơ Tagor
  Bài thơ viết bằng tiếng Ben gan
  Mây và sóng
  ????? R.TAGORE
  Mẹ ơi, trên mây có ngưuời gọi con:
  "Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc"
  Con hỏi: "Nhuưng làm thế nào mình lên đó đuược?"
  Họ đáp: Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưua tay lên trời, cậu sẽ đuược nhấc bổng lên tận tầng mây".
  "Mẹ mình đang d?i ở nhà" - con bảo - "Làm sao có thể rời mẹ mà đến đưuợc?"
  Thế là họ mỉm cuười bay đi.
  Nhuưng con biết có trò chơi thú vị hơn, mẹ ạ.
  Con là mây v mẹ sẽ là trăng.
  Hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm.
  Trong sóng có ngưuời gọi con:
  "Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao."
  Con hỏi: "Nhưung làm thế nào mỡnh ra ngoài đó đưuợc?"
  Họ nói: "Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ đưuợc làn sóng nâng đi."
  Con bảo: "Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi đuược?"
  Thế là họ mỉm cưuời, nhảy múa lưuớt qua.
  Nhuưng con biết trò chơi khác hay hơn.
  Con là sóng, v mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
  Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cuười vang vỡ tan vo lòng mẹ.
  Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.
   Bố cục bài thơ:
  - 2 phần
  (2 lưuợt thoại)
  - Mẹ ơi . xanh thẳm: Thuật lại lời của em với mây.
  - Trong sãng … ë chèn nµo: ThuËt l¹i lêi cña em víi sãng
  52
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  Câu hỏi trao đổi:
  Hãy tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai phần thơ?
  * Giống:
  Trình từ tường thuật của hai
  phần đầu giống nhau:
  + Thuật lại lời rủ rê
  + Thuật lại lời từ chối và
  lí do từ chối;
  + Nêu lên trò chơi mới
  Trong cả hai phần, dòng thơ
  thứ năm đều là phản ứng trực
  tiếp của em bé trước lời rủ rê
  * Khác:
  - Phần thứ nhất mở đầu bằng
  cụm từ :”mẹ ơi”, phần
  thứ hai không có;
  Ý và lời ở hai phần
  không hề trùng lặp nhau.
  Mây và sóng đều là
  những cảnh vật tự
  nhiên hấp dẫn
  song tính chất hấp
  dẫn khác nhau.
  Lời mời gọi của mây
  Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc.
  Lời mời gọi của sóng
  Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao.
  Nhưng làm thế nào mình lên đó được?

  - Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?
  Mẹ mình đang đợi ở nhà. Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?
  Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được?

  Lời mời gọi
  Sóng

  Mây


  chơi từ khi thức dậy
  cho đến lúc chiều tà.
  chơi với bình minh vàng,
  chơi với vầng trăng bạc”.

  ca hát từ sáng sớm cho
  đến hoàng hôn, ngao du
  nơi này nơi nọ mà không
  biết từng đến nơi nao”.

  Hấp dẫn
  Nhưng làm thế nào mà
  mình lên trên ấy được?

  Nhưng làm thế nào mình
  ra ngoài đó được?”.
  Muốn đi
  Từ chối

  Buổi chiều mẹ luôn muốn
  mình ở nhà, làm sao có thể
  rời mẹ mà đi được?”
  Tình mẫu tử

  Mẹ mình đang đợi ở nhà”-
  làm sao có thể rời mẹ mà
  đến được?”
  52
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  Câu hỏi trao đổi:
  Giữa trò chơi của em bé và lời mời gọi của mây và sóng có gì giống nhau và khác nhau?
  Kh¸c nhau:
  + Trß ch¬i cña nh÷ng ng­ưêi trªn m©y vµ trong sãng chØ cã c¸c h×nh ¶nh cña thiªn nhiªn.
  + Trß ch¬i cña em bÐ ®­ưîc x©y dùng b»ng sù t­ưëng tư­îng s¸ng t¹o, cã h×nh ¶nh cña thiªn nhiªn, cã t×nh mÉu tö s©u nÆng.
  Gièng nhau:
  §Òu lµ nh÷ng trß ch¬i hÊp dÉn vµ thó vÞ.
  §Òu xuÊt hiÖn c¸c h×nh ¶nh cña thiªn nhiªn: m©y, sãng, tr¨ng....
  Hai bàn tay con ôm lấy mẹ,
  và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm.

  Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.
  1.Ý kiÕn nµo ®óng vµ ®ñ nhÊt vÒ ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña bµi th¬?
  A. Hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tưuợng trưung; phép lặp biến hoá.
  B. Thơ văn xuôi, lời kể xen đối thoại; phép lặp biến hoá, phát triển; hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tưuợng truưng.
  C. Thơ văn xuôi, lời kể xen đối thoại; phép lặp biến hoá phát triển.
  D. Hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tưuợng trưung; phép lặp.
  2. Dòng nào sau đây thể hiện đúng nhất về nội dung cảm xúc của bài thơ?
  A. Ngợi ca tình mẹ con thiêng liêng, bất diệt.
  B. Tấm lòng yêu thưuơng, trân trọng của tác giả đối với trẻ thơ.
  C. Tình yêu sâu nặng, tha thiết của con đối với mẹ.
  D. Cả 3 ý kiến trên
  Hướng dẫn học ở nhà
  1. Học thuộc bài thơ
  2. Nắm được nội dung, nghệ thuật của bài
  3. Em hãy vẽ một bức tranh để tặng mẹ nhân dịp ngày 8/3 sắp tới.
  4. Soạn bài “ Ôn tập về thơ ”
  - Hệ thống hoá kiến thức cơ bản về tác phẩm thơ hiện đại trong chương trình ngữ văn 9
  - Nắm vững nội dung, nghệ thuật của các bài thơ
  - Đặc điểm và thành tựu thơ VN sau 1945.
  STT
  Tên bài thơ
  Tác giả
  Năm sáng tác
  Thể thơ
  Nội dung
  Nghệ thuật
  THỐNG KÊ CÁC TÁC PHẨM THƠ
  HIỆN ĐẠI TRONG NGỮ VĂN 9
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  M E T O I
  T H O D A N G
  T R O N G L O N G M E
  C O N G T R U O N G M O R A
  1
  2
  3
  4
  5
  M
  T
  H
  I
  T
  Ô hàng ngang số 1; gồm 5 chữ cái:
  Văn bản của EC.môn đô Ami-xi viết dưới dạng 1 bức thư
  của người cha gửi cho con, nhắc nhở về thái độ đối với mẹ
  Ô hàng ngang số 2; gồm 7 chữ cái:
  Với tác phẩm nào, Tagor trở thành người đầu tiên
  của Châu Á được nhận giải thưởng Noben Văn học?
  Ô hàng ngang số 3; gồm 11 chữ cái:
  Tên đoạn trích trong tác phẩm “ Thời thơ ấu”
  của nhà văn Nguyên Hồng ?
  Ô hàng ngang số 4; gồm 7 chữ cái:
  Tác giả của bài thơ nói về tình cảm người cha dành cho con?
  Ô hàng ngang số 5; gồm 14 chữ cái:
  Văn bản nhật dụng của Lí Lan viết về cảm xúc của mẹ
  trong đêm trước ngày khai trường đầu tiên của con?
  T I N H M A U T U
  N
  U
  U
  A
  Y P H U O N G
  TIẾT HỌC KẾT THÚC
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
   
  Gửi ý kiến