Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg IMG_1292.JPG IMG_1291.JPG 95D523E980574F23B73DAF3609C20E11.jpeg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg Thiep2011kemloichuctangthaycogiao4.jpg 20151105tuyentapthovengay2011haynhatdanhtangthaycogiao1.jpg Hinhanhnhungbaithohayvaynghiavethayco2.jpg 1.jpg 6.jpg 3.jpg 1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Thị Loan
  Ngày gửi: 15h:16' 19-03-2017
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
  PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG
  Môn : Toán lớp 3
  Bài giảng: Chia số có ba chữ số cho
  số có một chữ số.
  Tác giả: Trương Thị Loan
  Email: loan3b@gmail.com
  Điện thoại : 0975066744
  Tháng 11/ 2014
  CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GiẢNG E-LEARNING
  Mục tiêu bài học
  Biết thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.
  Củng cố về bài toán giảm một số đi một số lần.
  Kiểm tra bài cũ
  Chọn kết quả đúng bằng cách chọn đáp án .
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Kiểm tra bài cũ
  Question Feedback/Review Information Will Appear Here
  BÀI M?I
  CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
  CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
  Ví dụ 1: Tính
  a) 648 : 3 = ?
  CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
  Số bị chia là số nào ?
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Số chia là số nào?
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Ví dụ 1: Phép tính yêu cầu tìm gì?
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Muốn tìm thương của phép tính ta thực hiện theo mấy bước?
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Bước 2 là gì?
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Ví dụ 1 : Tính
  6 chia 3 được 2, viết 2.
  2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.
  6
  0
  3
  1
  18
  0
  a) 648 : 3 = ?
  Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1.
  1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1.
  Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6, viết 6.
  6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.
  4
  8
  2
  6
  1
  6
  3
  4
  8
  648 : 3 = 216
  CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
  CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
  Ví dụ 2:
  23 chia 5 được 4, viết 4.
  4 nhận 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3.
  2
  3
  35
  1
  b) 236 : 5 = ?
  Hạ 6, được 36; 36 chia 5 được 7, viết 7.
  7 nhân 5 bằng 35; 36 trừ 35 bằng 1.
  4
  7
  2
  5
  Vậy : 236 : 5 = 47 (d­ 1)
  0
  6
  3
  6
  2
  3
  35
  1
  b) 236 : 5 = ?
  4
  7
  2
  5
  0
  6
  3
  6
  Vậy : 236 : 5 = 47 (d­ 1)
  2
  3
  35
  1
  b) 236 : 5 = ?
  4
  7
  2
  5
  0
  6
  3
  6
  Ví dụ 1 : Tính
  6
  0
  3
  1
  18
  0
  a) 648 : 3 = ?
  4
  8
  2
  6
  1
  6
  3
  4
  8
  648 : 3 = 216
  Quan sát hai ví dụ:
  Ví dụ 2:
  2
  3
  35
  1
  b) 236 : 5 = ?
  4
  7
  2
  5
  Vậy : 236 : 5 = 47 (d­ 1)
  0
  6
  3
  6
  2
  3
  35
  1
  b) 236 : 5 = ?
  4
  7
  2
  5
  0
  6
  3
  6
  Vậy : 236 : 5 = 47 (d­ 1)
  2
  3
  35
  1
  b) 236 : 5 = ?
  4
  7
  2
  5
  0
  6
  3
  6
  Nhận xét 2 ví dụ trên con thấy có điểm giống nhau gì?
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Nhận xét 2 ví dụ trên con thấy có những điểm gì khác nhau.
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Ghi nhớ :
  Muốn chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ta làm như sau:
  Đặt tính.
  Thực hiện phép tính từ trái sang phải.
  Trong phép chia 236 : 5 = 47 dư 1
  Ta thấy: Số bị chia: 236 = 47 x 5 + 1
  Số chia: 5 = ( 236 – 1 ) : 47
  Mở rộng :
  Trong phép chia có dư, muốn tìm số bị chia ta lấy:
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Trong phép chia có dư, muốn tìm số chia ta lấy:
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Bài mới
  Question Feedback/Review Information Will Appear Here
  CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
  Luyện tập
  a)
  872
  4
  390
  6
  905
  5
  Bài 1: Tính
  b)
  457
  4
  489
  5
  230
  6
  Nối cột A với cột B
  Cột A
  Cột B
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
  Bài 2: Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?
  Bài toán cho biết gì?
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Bài 2: Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?
  Bài toán hỏi gì?
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Bài 2: Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?
  Bài toán tóm tắt bằng gì?
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Bài 2: Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?
  Bài giải:
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Tóm tắt:
  9 học sinh: 1 hàng
  234 học sinh: …hàng?
  Tóm tắt:
  9 học sinh: 1 hàng
  234 học sinh: …hàng?
  Bài giải:
  Tất cả có số hàng là:
  234 : 9 = 26(hàng)
  Đáp số: 26 hàng
  Bài 3 : Viết ( theo mẫu )

  888 kg giảm 8 lần được kết quả là:
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  600 giờ giảm 8 lần được kết quả là:
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  312 ngày giảm 8 lần được kết quả là:
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  888 kg giảm 6 lần được kết quả là:
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  600 giờ giảm 6 lần được kết quả là:
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  312 ngày giảm 6 lần được kết quả là:
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Tìm x bằng cách nối cột A với cột B
  Cột A
  Cột B
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con làm đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con làm chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Luyện tập
  Question Feedback/Review Information Will Appear Here
  TRÒ CHƠI : THỬ TÀI
  468 : 2 = 234
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Nối cột A với cột B
  Cột A
  Cột B
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Muốn chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số ta làm:
  1. Đặt tính.
  2. Thực hiện phép tính từ trái sang phải.
  Đúng hay sai.
  Đúng rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Sai rồi. Kích chuột ra ngoài để tiếp tục.
  Con trả lời đúng rồi.
  Câu trả lời của con là:
  Câu trả lời đúng là:
  Con trả lời chưa chính xác.
  Con phải trả lời câu hỏi rồi mới học tiếp.
  Trò chơi
  Question Feedback/Review Information Will Appear Here
  Chúc các em chăm ngoan - học giỏi.
  Tài liệu tham khảo
  Sách giáo khoa Toán lớp 3
  Phần mềm Adobe Presenter 7.0
  http://Violet.vn
   
  Gửi ý kiến