Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20171002_144143.jpg IMG_20171002_144333.jpg IMG_20171109_092348.jpg IMG_20171109_092421.jpg 14212589_327032380971839_4111613233583200587_n.jpg 13321874_546024048910660_6951898098852267315_n.jpg 13240609_278476579160753_7818854936764130221_n.jpg IMG_20171209_160433.jpg 20171119125436.jpg MAKEUP_20170730220830_save.jpg MAKEUP_20170620110643_save.jpg MAKEUP_20170918223531_save.jpg IMG_20170922_142653.jpg IMG_20170922_142839.jpg 20171119123802.jpg MAKEUP_20170730204630_save.jpg 20170614_215318.jpg IMG0551.JPG IMG0548.JPG IMG0547.JPG

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Biên bản bàn giao học sinh đầu cấp phục vụ công tác tuyển sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thanh Huyền (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:08' 25-05-2016
  Dung lượng: 51.0 KB
  Số lượt tải: 62
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG …………………………...
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  

  BIÊN BẢN
  Bàn giao hồ sơ học sinh lớp 5 lên lớp 6 năm học 2016-2017
  Hôm nay, vào hồi ………. giờ ……. phút ngày ……. tháng …. năm 2016, tại Phòng Giáo dục Thanh Oai , tiến hành bàn giao hồ sơ học sinh lớp 5 lên lớp 6 phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2016-2017.
  I. THÀNH PHẦN:
  1) Phòng Giáo dục:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  2) Trường bàn giao hồ sơ:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  3) Trường tiếp nhận hồ sơ:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  II. HỒ SƠ BÀN GIAO GỒM:
  Trường Tiểu học …………………………………..bàn giao cho trường THCS ………………………………………………………………………………
  1) Danh sách học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2015-2016.
  2) Học bạ tiểu học.
  III. SỐ LƯỢNG BÀN GIAO:
  Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015- 2016: ………..
  Trong đó:
  - Số HS có hộ khẩu thường trú tại địa phương: ………………………………
  - Số HS có hộ khẩu tạm trú tại địa phương: ………………………………….
  - Số HS không có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại địa phương: ………………


  IV. ĐÁNH GIÁ:
  Sau khi bàn giao hồ sơ, căn cứ trên tình hình thực tế, bân bàn giao và bên nhận bàn giao đã thống nhất như sau:
  * Ưu điểm (Đủ về nội dung và số lượng):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  * Tồn tại (Thiếu về nội dung và số lượng)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  * Biện pháp khắc phục:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  Biên bản được lập thành 03 bản, Phòng Giáo dục giữ 1 bản, mỗi trường giữ 01 bản và được lưu vào hồ sơ tuyển sinh của đơn vị./.
  NGƯỜI GIAO
  (Họ tên và chữ ký)
  NGƯỜI NHẬN
  (Họ tên và chữ ký)




  
  
  Đại diện phòng giáo dục huyện Thanh Oai
  (Họ tên và chữ ký)




  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG ………………………………
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  


  BIÊN BẢN
  Bàn giao hồ sơ học sinh mầm non vào lớp 1 năm học 2016-2017
  Hôm nay, vào hồi ………. giờ ……. phút ngày ……. tháng …. năm 2016, tại Phòng Giáo dục Thanh Oai , tiến hành bàn giao hồ sơ học sinh mầm non vào lớp 1 phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2016-2017.
  I. THÀNH PHẦN:
  1) Phòng Giáo dục:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  2) Trường bàn giao hồ sơ:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  3) Trường tiếp nhận hồ sơ:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  II. HỒ SƠ BÀN GIAO GỒM:
  Trường Mầm non …………………………………….. bàn giao cho trường Tiểu học ……………………………………………..danh sách trẻ 6 tuổi (theo mẫu 1a)
  III. SỐ LƯỢNG BÀN GIAO:
  Trường Mầm non ……………………………….. bàn giao cho trường Tiểu học …………………………………………………………………………………..
  Số trẻ 6 tuổi qua điều tra (địa bàn trường quản lý):
  Trong đó:
  + Số trẻ đã qua lớp mẫu giáo 5 tuổi: …………………………………………
  + Số trẻ chưa qua lớp mẫu giáo 5 tuổi: ………………………………………
  + Số trẻ khuyết tật: …………………………………………………………..

  IV. ĐÁNH GIÁ:
  Sau khi bàn giao hồ sơ, căn cứ trên tình hình thực tế, bên bàn giao và bên nhận bàn giao đã thống nhất như sau:
  * Ưu điểm (Đủ về nội dung và số lượng):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  * Tồn tại (Thiếu về nội dung và số lượng)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  * Biện pháp khắc phục:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  Biên bản được lập thành 03 bản, Phòng Giáo dục giữ 1 bản, mỗi trường giữ 01 bản và được lưu vào hồ sơ tuyển sinh của đơn vị./.
  NGƯỜI GIAO
  (Họ tên và chữ ký)
  NGƯỜI NHẬN
  (Họ tên và chữ ký)




  
  
  Đại diện phòng giáo dục huyện Thanh Oai
  (Họ tên và chữ ký)


   
  Gửi ý kiến